Nacjonalistyczna partyzantka – kolaboracja i morderstwa

II Wojna Światowa napędzana przez nacjonalistyczne i komunistyczne dyktatury przyniosła cierpienie milionom ludzi. Zbrodnie dokonane przez faszystowską koalicję i armię sowiecką wywarły nieodwracalne piętno na europejskich społeczeństwie.

Nie liczby ofiar stanowią o ogromie tragedii, to fakt istnienia ideologii dążącej do eksterminacji ludzi ze względu na ich poglądy, wyznanie, kolor skóry czy orientację seksualną zmusza nas do wyrażania sprzeciwu wobec wszystkich nacjonalizmów. Wojna zawsze jest niewyobrażalnym złem dla tych, którzy mieli nieszczęście jej doświadczyć. Może uczynić ze sprawiedliwych ludzi zbrodniarzy i na powrót ze zbrodniarzy ofiary. W czasie trwania II Wojny Światowej ludność zamieszkująca tereny Polski padła ofiarą dwóch  totalitaryzmów, hitleryzmu i stalinizmu. Po przegranej wojnie obronnej w Polsce ukonstytuował się ruch oporu, podejmujący działania zbrojne, dywersyjne i sabotażowe. Wśród organizacji podejmujących te działania znalazły się grupy odwołujące się do ideologii przedwojennego polskiego faszyzmu – Konfederacja Narodu, Związek Jaszczurczy i Narodowe Siły Zbrojne. Organizacje te podjęły się walki przeciwko armii czerwonej i hitlerowcom. Wykorzystując chaos towarzyszący wojnie nacjonaliści za cel obrali sobie także eliminowanie przedwojennych działaczy socjalistycznych i związkowych, osób o lewicowych poglądach i osób pochodzenia żydowskiego. W imię realizacji swoich nacjonalistycznych poglądów gotowi byli na kolaborację z nazistami, dokonywanie samosądów, morderstw, grabieży i podpaleń całych wsi.

Aby ukazać dlaczego jako antyfaszyści i antyfaszystki wyrażamy tak silny sprzeciw wobec promowania przez władze, polityków i skrajną prawicę Narodowych Sił Zbrojnych, przedstawiamy fragmenty działalność nacjonalistów polskich w trakcie i po II WŚ.

Kolaboracja z nazistami

Podjęcie kolaboracji z nazistami przez Brygadę Świętokrzyską – Narodowych Sił Zbrojnych od połowy 1944.

Oficer specjalny  Brygady Świętokrzyskiej Herbert „Tom” Jung utrzymywał ścisłe kontakty z oficerem SS Haupsturmfuhrerem, Paulem Fuchsem. Efektem współpracy pomiędzy oficerem NSZ i oficerem SS było powstanie więzienia i sali tortur przylegających do siedziby Gestapo w Częstochowie, gdzie przetrzymywano osoby podejrzewane o lewicowe poglądy, w tym członków Armii Krajowej. Dzięki kolaboracji z hitlerowcami możliwy był przemarsz Brygady Świętokrzyskiej (liczącej ok. 1500 żołnierzy) przez tereny okupowane przez wojska III Rzeszy. Dzięki kontaktom „Toma” z Paulem Fuchsem żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych hitlerowcy zapewniali aprowizację, zakwaterowanie oraz leczenie chorych i rannych w swoich szpitalach. Możliwe, że Brygada Świętokrzyska była także dozbrajana przy wsparciu oficera SS.

Dążenie do likwidacji

Kontrwywiad Narodowych Sił Zbrojnych przy współpracy z delegaturą rządu w Londynie stworzył tzw. listy proskrypcyjne. Listy proskrypcyjne są to listy nazwisk przeciwników politycznych, wobec których miała być zastosowana kara śmierci. Na listach  proskrypcyjnych tworzonych przez nacjonalistów znajdowały się przede wszystkim osoby podejrzewane o lewicowe poglądy i uznane za żydów. Lista osób przeznaczonych do eliminacji opatrzona datą 28 kwietnia 1944 r. zawiera osiem nazwisk.

Kto zdaniem nacjonalistów z Narodowych Sił Zbrojnych powinien zostać zamordowany?

Aleksander Kamiński – autor książki „Kamienie na szaniec”, harcmistrz, publicysta, żołnierz Armii Krajowej, jeden z ideologów harcerskiej organizacji Szare Szeregi, Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.
Przez agentów NSZ został określony jako: „… Żydofil, zawsze skłaniał się do skrajnej lewicy-komuny, niepewne pochodzenie matki (Żydówka lub Francuzka, wzgl. Żydówka francuska) … na podstawie informacji od ludzi blisko i dobrze go znających (jeszcze przed 1939 r.) należy wnioskować, że dąży on do ustroju komun. w Polsce, ten ustrój bowiem najbardziej mu odpowiada. …”

Irena Sendlerowa – członkini Rady Pomocy Żydom „Żegota”, przedwojenna działaczka społeczna i socjalistyczna, związana z Armią Krajową, twórczyni Ośrodka Opieki nad Matką i Dzieckiem, Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata.
Tak w liście proskrypcyjnej opisali ją nacjonaliści: „ …Zdecydowana komunistka. Oficjalnie jest w jakiejś organizacji kobiecej, z ramienia której wchodzi do S.O.S. [Społecznej Organizacji Samoobrony], pozoruje demokratkę, nie mającą nic wspólnego z komuną…”

Izabela Kuczkowska – działaczka Rady Pomocy Żydom „Żegota”. Współpracownica Ireny Sendlerowej.
Wywiad NSZ pisał: „ …wyrobiona społecznie, ideowa komunistka. … Z okresem pracy na Woli wiąże się jej praca na terenie getta w organizowaniu pomocy Żydom komunistom pod kierownictwem Dwojry Steinbock, komunistki, zlikwidowanej przez Gestapo … Prowadzi centralny punkt rozdzielczy prasy komunistycznej… „

Getto ławkowe, Narodowe Siły Zbrojne, Ruch Narodowy

Organizacja militarna jaką były Narodowe Siły Zbrojne była bezpośrednim spadkobiercą idiologicznym organizacji nacjonalistycznych z dwudziestolecia międzywojennego. Ich działaniami kierowała faszyzująca ideologia wypracowana przed wojną. Nacjonaliści z NSZ nigdy nie odcięli się od antysemityzmu, propagowania wykluczenia, wizji homogenicznego społeczeństwa i skrajnie prawicowej ideologii. NSZ są bezpośrednim kontynuatorem ideologi przedwojennych nacjonalistów. Konsekwencją sprzeciwu wobec działań przedwojennych nacjonalistów jest sprzeciw wobec działań ich kontynuatorów z czasów II Wojny Światowej.

Zbrodnie na ludności cywilnej

Naszemu społeczeństwu grozi ciągłe utrwalanie bezkrytycznego stosunku do zbrodni ludobójstwa popełnianych przez część oddziałów tzw. Żołnierzy Wyklętych. Nasz sprzeciw wobec promocji nacjonalistycznych morderców nie jest sprzeciwem wobec działań wszystkich partyzantów walczących z reżimem stalinowskim po zakończeniu II WŚ. Protest ten wyrażamy w imię pamięci o tysiącach osób zamordowanych w wyniku czystek etnicznych przeprowadzanych przez polskie oddziały partyzanckie.

– Pod dowództwem Zygmunta Błażejewicza, ps. „Zygmunt” 6 maja 1945 roku zamordowano czterech mieszkańców Potoki, następnie w tej samej wsi 22 maja oddział „Zygmunta” spalił w jednym z domów troje dzieci w wieku od sześciu do dziesięciu lat.

– Jeden z oddziałów tzw. „żołnierzy wyklętych” 20 czerwca 1945 r. napadł na miasto Żelechów w woj. Mazowieckim mordując trzy osoby pochodzenia żydowskiego.

– Oddział Romualda Rajsa, ps. Bury 29 stycznia 1946 najechał wieś Zaleszczany mordując 16 osób w tym 9 dzieci pochodzenia białoruskiego. Po zabójstwach wieś została podpalona.

– Podczas rajdu oddziału Romualda Rajsa, ps. Bury, trwającego od 28 stycznia do 2 lutego 1946 roku, podpalone zostały przez Burego wsie Zaleszany, Wólkę Wygonowską, Szpaki i Zanie. W ciągu trzech dni zamordowano – rozstrzeliwując i paląc żywcem – osiemdziesiąt osób. Mężczyzn, kobiet i dzieci.

– Oddział partyzancki NOW-AK „Ojca Jana” napadł na wieś Bukowiny w woj. lubelskim mordując dziesięć a raniąc siedem osób pochodzenia ukraińskiego, następnie podpalił trzydzieści jeden gospodarstw. Ludność ukraińska została przesiedlona przymusowo do wsi Bukowiny przez hitlerowców.

– Wieś Świerże zamieszkana przez ludność ukraińska w woj. lubelskim została najechana przez Polaków jako odwet za morderstwa dokonane przez nacjonalistyczną organizacje UPA. Tak opisuje najazd mieszkaniec wsi „Urządzili tańce, następnie zamknęli drzwi, żeby nikomu nie udało się uciec, i zmusili ruskie dziewczęta, by się rozebrały do naga i tak tańczyły z chłopcami, którzy też byli rozebrani do naga. Po tańcu ostrzygli dziewczętom włosy i jeszcze zabili trzy osoby będące w sali i odjechali.”

Ofiary żołnierzy przeklętych, na zawsze w naszej pamięci!

Tekst powstał m.in w oparciu o materiały zgromadzone na stronie Żołnierze Przeklęci.

_________________________________________________________

Masz uwagi do tekstu? Chcesz podzielić się swoim pomysłami? Napisz do nas.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s